Tuesday, 31 May 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

AHLI KUMPULAN:
NORHASYIDAH BINTI MAT SALLEH
NOOR AZAH BINTI ABDULLAH
MOHAMAD TAUFEK MOHD SALLEH
NOR RIHAN BINTI MUKHTAR

Rancangan Pengajaran Harian Matematik
Tahun : 1 Ibnu Sina
Bilangan Pelajar : 30 orang
Masa : 60 minit
Bidang : Nombor Dan Operasi

Tajuk : Nombor Bulat Hingga 100

Standard  Kandungan : Menama Dan Menentukan Nilai Nombor

Standard Pembelajaran : 
(a) Murid akan dapat menamakan nombor hingga 20
(b) Membilang objek dalam kumpulan
(c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih 
    atau kurang  1-20

Bahan-bahan:
Kad imbasan gambar, kad imbasan nombor, bola kecil, pensel warna dan gula-gula.

Set Induksi / Pemerhatian Dan Analisis (10 minit) 
  1. Murid diminta membuat pemerhatian terhadap bilangan gula-gula dalam       sebuah bekas
    2. Minta murid membuat pengiraan bilangan gula-gula yang ditunjukkan
    3. Galakkan murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang 
         betul.
    4. Guru menyoal murid tentang bilangan gula-gula yang ada di dalam bekas ini.
    5. Tunjukkan dua kumpulan pensel warna dan meminta murid membilang  
         bilangan pensel warna pada setiap  kumpulan.
       (Guru menyoal tentang bilangan pensel warna dalam setiap kumpulan)

 Aktiviti 1 / Penjanaan Idea: (15 minit)

1. Guru menunjukkan video pasangan nombor dengan jumlah.
2. Guru bersoal jawab dengan murid-murid secara individu dan beramai-ramai 
    berkaitan dengan video tersebut
3. Guru menunjukkan beberapa keping kad gambar, murid membilang dan 
    menyatakan bilangan.

Aktiviti 2 / Perkembangan  Idea: (10 minit)

1. Guru memaparkan kad gambar.
2. Murid membilang satu persatu dan menyatakan bilangan objek yang  
    terdapat dalam kad gambar tersebut.

Aktiviti 3 / Perkembangan Idea: (5 minit)

1. Guru menunjukkan 2 keping kad imbasan gambar dan meminta murid  
    membilang dan membuat perbandingan.

Aktiviti 4 / Pengukuhan Idea: (15 minit)

1. Guru meminta murid menyelesaikan lembaran kerja 1.
2. Murid diminta membuat latihan pengayaan seperti yang terdapat dalam
    laman web di bawah:

Penutup (5 minit)

1. Guru bersoal jawab dengan murid-murid secara individu dan beramai-ramai 
    tentang perkara yang telah dipelajari hari ini.
    (a) Apakah nombor yang telah kamu pelajari hari ini
2. Guru menunjukkan video dan murid diminta menyanyi beramai-ramai
    mengikut video.
http://youtu.be/lb1U4ZXwL5Y
    

No comments:

Post a Comment